İşletme Müdürlüğünden fabrika kuran Zonguldaklı İşadamı

  • Haberin Tarihi: 13 Aralık 2017
  • Bu haber 1.432 kez okundu.
  • Bu Haberi Sosyal Medyada Paylaş:
  • Googleda Paylaş
  • Twitterda Paylaş
  • Facebookta Paylaş
İşletme Müdürlüğünden fabrika kuran Zonguldaklı İşadamı

Zonguldak Sanayici ve İş Adamları Derneği (ZONSİAD) yönetim kurulu üyesi Zonguldak-Çaycuma doğumlu Elcab Kablo yönetim kurulu başkanı Nejdet Tıskaoğlu işletme müdürlüğünden firmasının hem ülkemizde hem dünyada nasıl marka haline geldiğinin püf noktalarını ve başarı hikayesini özel söyleyişi ile tarafımıza anlattı. Tıskaoğlu çok yakında da yurtdışında da yatırıma hazırlanıyor.

Silikon kablo ve kablo gruplamada lider firmalar arasın- da yer alan Elcab Kablo, kalite konusunda iddialı, fiyat konusunda ise rekabetçi yapısı ile dikkat çekiyor. Elcab Kablo Yönetim Kurulu Başkanı Nejdet Tıskaoğlu ile fir- maları ve faaliyetleri hakkında konuştuk.

Söyleşiyi okuyanlar açısından bilinmesi adına ken- dinizden kısaca bahseder misiniz?

28 Ekim 1972 Zonguldak doğumluyum. İlk, orta ve lise eğitimimi Zonguldak’ta tamamladım. Zonguldak Endüstri Meslek Lisesi-Elektrik Bölümü’ndeki eğitimi- min ardından İstanbul’a yerleşip çalışma hayatıma Türkiye’yi silikon ve silikon kablo ile tanıştıran bir firma- da başladım. Her kademesinde görev aldığım bu firma- da zaman içerisinde ilerleyerek üst düzey yönetici oldum ve silikon bazlı ürünlere dair her alanda bilgi ve tecrübe edinerek kendi sektörlerinde lider konumda hiz- met veren çeşitli firmalarda 6 yıl boyunca Üretim Müdürü olarak görev aldım. Bu sürecin ardından 1998 yılında şu an ortaklık ilişkisi içerisinde bulunduğum Refik Balkan ile tanışıp birlikte o dönemde fason üretim yapan bir firmayla ortak çalışmaya başlayıp günümüze kadar uzanan ortaklığımızın temellerini attık. Elcab Kablo olarak kurulduğumuz günden bugüne silikon kablo, cam elyaf kablo, silikon conta, silikon makaron, fişli kablo ve PVC kablo gibi beyaz eşya üretiminde kullanılan çeşitli ürünlerin imalatında faaliyet göstermekte- yiz. 7000 m² kapalı alanda kendi yerinde üretim yapan firmamız 2005 yılında kalite yönetim sistemi ISOQUAR tarafından ISO 9001:2008, ISO 14001:2005 kalite ve CE, TÜV, EAC, ROSH, REACH ile düzenli denetimlerin yapılması suretiyle VDE sertifikasıyla belgelendirilmiş- tir. Ürünlerimiz bahsi geçen bu kalite belgelerinin sorumlulukları dâhilinde, geniş makine parkurlarımızda çağın getirdiği teknolojik gereksinimlere uygun yöntem- ler kullanılarak üretilmektedir. Üretim süreçlerimizde modern test cihazları kullanılmakta olup ürünlerimiz üretim prosesinin her safhasında ve son kontrol aşama- larında test edilerek gerekli standartlar dâhilinde dokü- mantasyon ve raporlamaları yapılmaktadır. Ar-ge yatı- rımlarının ürün kalitesinde artış yaratacağının ve ürün yapısının geliştirilmesi için ürüne katma değer katacağı- nın bilincinde olan firmamız bu nedenle bu alanda daimi faaliyette bulunmakta, göstermiş olduğu etkin başarı ve performansı neticesinde global olarak rekabet eden, sanayinin ihtiyaçlarına ekonomik çözümler üreten, müş- teri memnuniyeti odaklı kalite anlayışı ile ana sanayici- ler için tercih edilen bir tedarikçi konumunda olup elek- trik & elektronik sektöründe 26 yıllık bir deneyimim bulunmaktadır. Bunun yanı sıra evli, bir çocuk babası- yım ve halen Açık Öğretim Fakültesi-Kamu Yönetimi Bölümü’ndeki eğitimime devam etmekteyim.

Elcab Kablo’nun ana faaliyet alanı nedir?

Sektörde silikon kablo üretimi yapan ve müşterilerine bu alanda çözüm önerileri sunan bir firmayız. Beyaz Eşya Yan Sanayi Derneği (BEYSAD) üyesi olarak hedef kitlemizde beyaz eşya ve elektrikli küçük ev alet- leri üreticileri elektrik marketleri bulunmaktadır. Ürettiğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihti- yaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek, çevreye ve topluma duyarlı üretim yapmak ve müşterilerimize en uygun fiyat ile en kaliteli hizmeti hızla sunmak temel politikamız olmuştur. Üretimini yaptığımız ürünlerin başında yanmaz silikon kablo diye tabir ettiğimiz kablo- lar ile kablo grupları ve fırınların içerisinde sızdırmazlık sağlayan fırın kapı contaları gelmektedir. Ayrıca sektör- de fişli kablo diye tanımladığımız enerji kablolarının da üretimini gerçekleştirmekteyiz.

Ürün gruplarınızda ön plana çıkan unsur ne olmuş- tur?

Elcab Kablo olarak kalite konusunda iddialı, fiyat konu- sunda ise rekabetçi olduğumuz ve bizi de bir adım öne çıkaran ürünlerimizi iki grupta değerlendirebiliriz. Silikon kablo ve beyaz eşya sektöründe ihtisaslaşmaya çok önem verdik ve bu nedenle çok özel silikon kabloların üretiminde son derece iddialıyız. Bu bizim en belirgin kimliğimiz olmuştur. Elcab Kablo denilince sadece kablo üretimi yapan bir firma izlenimi ortaya çıkabilir. Ancak firmamızın sadece kablo kimliği bulunmamakta- dır. Diğer kimliğimizle kablo gruplama üretimi yapmakta ve bu ürünleri beyaz eşya yan sanayine tedarik etmek- teyiz. Kaliteli, iddialı ve rekabetçi çözüm stratejilerimizin getirdiği felsefi ile her zaman yaptığımız işte en iyisi olmayı ve bir marka değeri oluşturmayı hedefledik.

Nasıl bir üretim yapısına sahipsiniz? Altyapı, tekno- loji ve teknik personel açıdan değerlendirebilir misi- niz?

Müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek, teknolojik gelişmeleri takip edip uygu- lamak, çevreye ve topluma duyarlı üretim yapmak ve müşterilerimize en uygun fiyat ile en kaliteli hizmeti en hızlı bir biçimde sunmak temel politikamız olmuştur. Dünyada bu alanda kullanılan makine parkuru ve nite- likli eleman konusunda değerlendirdiğimizde iyi bir değere sahip olduğumuzu söyleyebilirim. Makine par- kurunun kaliteli ve verimli üretim için tek etmen olmadı- ğının ve nitelikli insan gücünün varlığının ne denli önemli olduğunun farkındayız. Bu doğrultuda ekibimiz tecrübeli ve uzun yıllar konusunda deneyim kazanmış kişilerden oluşmaktadır. Ekibimize yeni katılan arkadaş- larımızın da eğitimlerine büyük önem vererek kurumsal kimliğimizin profesyonel anlayışa sahip olması için heyecanla çalışmalarımızı sürdürmekteyiz.

Neden silikon kablo?

Silikon kablo, daha spesifik ve daha niş oyuncuların olduğu bir alan olup arz ve talebin daha az olduğu bir sektördür. Öte yandan PVC kablo söz konusu olduğun- da arz ve talebin fazla olduğunu söyleyebiliriz. Arz nok- tasında yer alan oyuncu sayısının çok olması daha çok fiyat odaklı hareket edilmesine sebebiyet vermektedir. Biz fiyat odaklı bir rekabet ortamında bulunmak isteme- diğimizden bu alanda faaliyeti düşünmedik.

26 yıllık bir deneyimden bahsettiğiniz silikon kablo- nun geldiği nokta nedir? Elcab Kablo bu süreçte nasıl bir gelişim sağladı?

Silikon kablo sıcağa dayanıklı, narin bir yapıya sahip, kullanım alanı son derece dar olan ve sadece elektrikli soba diye tabir ettiğimiz ısıtıcılar ile fırınlarda kullanılan bir üründü. Kullanım yerine uygunluk amacı bu kablo grubunun pazarının gelişmesinde en büyük etken olmuş ve ısıya dayanıklılığı, sağlık açısından ve gıda sektöründe güvenilirliği gibi özellikleriyle ön plana çık- mıştır ve böylece bu alandaki oyuncular ve hammadde tedarikçilerinin pazar payları büyümüştür. Silikon kablo ve kablo gruplaması yapan bizim gibi firmalar sadece Türkiye içindeki talepleri karşılamaktaydı. Ancak yapı- lan yatırımlarla, gelen taleplerin yetersiz olduğu görüldü ve böylece yurtdışına açılmanın bir gereklilik olduğu düşüncesi doğdu.Bir konuda iddialıyım ve tevazu gös- termeyeceğim ki silikon kablonun ihracat alanında Türkiye ekonomisine getirisinin arttırılmasında Elcab Kablo olarak çok büyük bir rol oynadık. İlk olarak 2000’li yılların başlarında ihracat yapabiliriz amacı ve düşüncesiyle yurtdışında fuarlara katılmaya başladık. Almanya’nın Köln şehrinde beyaz eşya yan sanayi ala- nında düzenlenen Domotechnica Fuarı bizim için dönüm noktası olmuştur. Zira bu fuar ihracattaki ilk serüvenimizdi ve fuar sonrası çok önemli dönüşler sağ- ladık. Bugün ise Elcab Kablo olarak 43 ülkeye ihracat yapmaktayız ki İMMİB’in bünyesindeki elektrik ekip- manları ihracatçıları alanında üst üste 2 yıl en çok ihra- cat yapan 10 firma arasında yer aldık. Bunun yanı sıra özellikle sanayide söz sahibi olan ülkelere ihracat yap- tığımızı gönül rahatlığıyla söyleyebilirim.

AR-GE merkezinizi hangi amaçla kullanıyorsunuz?

AYSAD’ın önderliğinde oluşturulan AR-GE ve ÜR-GE çalışmalarında ürettiğimiz çeşitli ürün gruplarıyla yer almaktayız. Daha ziyade ön plana çıkan ürün grubumuz silikon kablo gruplamadır. Biz bu ürünlerde müşterileri- mizin fayda ve maliyet açısından kazanım sağlaması için teknik ekibimizin çalışmalarını sunum haline getire- rek müşterilerimizi bilgilendiriyoruz. Teknik ekibimiz ürün oluşturma safhasında kullanılacak kablonun kesi- tini, terminalini ve boyutunu hesap ederken nihai ürü- nün verimli ve maliyeti düşük bir şekilde üretilmesini sağlayacak şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Bunun yanı sıra fırın kapı contası üretiminde de iddialı- yız. Bu ürün grubunun üretiminde de A sınıfı enerjinin en verimli şekilde muhafaza edilip ürünün uzun ömürlü olması için faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Tüm bunlara ek olarak müşterilerimiz de zaten kendi içlerinde AR- GE çalışmaları yapmaktadırlar. Müşterilerimizden tasarlamış oldukları ürünün numunesini talep ederek söz konusu üründe kablo, terminal ve contayı daha verimli ve düşük maliyetli hale nasıl getirebileceğimize dair çalışmalar yapıp test ettikten sonra müşterilerimize alternatif öneriler sunmaktayız. Ancak daimi gelişimi hedefleyen bir firma olarak bu yaptıklarımızı yeterli gör- müyoruz ve bu nedenle daha iyisini yapmak için çalış- malarımızı sürmekteyiz.

Elcab Kablonun Üretim Yapısını Değerlendirdiğinizde Ağırlıklı Olarak Yurtiçi mi? Yurtdışı Mı Ön Planda?

Elcab Kablo olarak satış faaliyetimizi kurmuş olduğu- muz 2 ayrı profesyonel ekiple hem iç pazarda hem de dış piyasada sürdürmekteyiz. Temel ihracat pazarları- mızın ihtiyaç ve taleplerini uygun fiyat, kalite ve zama- nında teslim gibi müşteri memnuniyetine dayalı bir poli- tika ile karşılamakta ve söz konusu pazarlarda satış ağımızı arttırmak için fuar katılımları, daimi müşteri ziyaretler ile araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Pazar payımızı zaman zaman global ve ulusal alanda yaşanan değişimlere göre artı/eksi oran- da değişiklikler arz etse de yüzdelik orana göre % 60 iç piyasa ve % 40 ihracat olarak değerlendirebiliriz. Müşteri odaklı anlayışımız bize daha çok tercih edilme ve rakiplerimize karşı bir adım öne geçme avantajı sağ- lamaktadır. Kurumsal kimlik yapısına sahip ve kurumsal kimlik anlayışının öneminin bilincinde olan firmalar piya- salarda talep gören, rekabet avantajına sahip ve daimi büyüme stratejisi içinde olan kuruluşlardır. Elcab Kablo olarak sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe ile müşteri odaklı üretim anlayışımızın yanı sıra sahip olduğumuz kurumsal kimlik yapımız bizlere değer ve avantaj kat- maktadır.Elcab Kablo’nun ana pazarı neresidir? Kaç ülkeye ihra- catınız var ve oralarda ne tür bir yapılanma içindesiniz? Latin Amerika’dan Ortadoğu’ya kadar dünyanın pek çok bölgesine ürünlerimizi ihraç etmekteyiz. Elcab Kablo olarak temel ihracat pazarlarımızın ihtiyaç ve taleplerini uygun fiyat, kalite ve zamanında teslim gibi müşteri memnuniyetine dayalı bir politika ile karşılamakta ve söz konusu pazarlarda satış ağımızı arttırmak için araş- tırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunmaktayız. Bir pazarı ne kadar iyi takip ederseniz o pazardan o kadar çok sinyal alırsınız. Ancak bu sinyallerin ne kadar etkin ve verimli değerlendirildiği ise tamamen size bağlıdır. Bu nedenle bir pazara nasıl baktığınız, nasıl yaklaştığı- nız, ne aldığınız ve sonuçları nasıl değerlendirdiğiniz önemlidir. Elcab Kablo olarak ihracatımızı arttırmak için gerçekleştirdiğimiz pazar araştırmalarından aldığımız tüm sinyalleri en iyi şekilde değerlendirmeye çalışıyo- ruz. Bunun sonucu olarak Avrupa, Ortadoğu, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Güney Amerika pazarlarında aktif bir şekilde faaliyet göstermekte ve önümüzdeki yıllarda ise Merkez & Kuzey Amerika ile Güney Afrika pazarlarında etkin bir şekilde bulunmayı hedeflemekteyiz. Doğrudan üretici firmalarla ürün ve proje bazlı çalıştığımız için bu ihracat yapısını koruyup manipüle etme konusunda zor- luk yaşamıyoruz.

Satış sonrası hizmetiniz var mı?

Partnerimiz olarak değerlendirdiğimiz müşterilerimize ürünlerimize dair bilgilendirmede bulunma ve tedarik ettiğimiz ürünlerin kullanımı ile verimliliğini arttırmaya dair alternatif sunma konusunda satış sonrası hizmet safhasında teknik personel konumunda olan AR-GE ekibimiz destek vermektedir. Örneğin kablo gruplama diye adlandırdığımız üründe kullanılan kablo ve termi- nallere dair, akım verimliliğini arttırıp ısınma seviyesinin düşerek makine ve kullanılan parçaların ömrünün uza- ması gibi amaçlar için çeşitli alternatifler sunarak müş- terilerimizi bilgilendirmekteyiz. Satış (iç ve dış piyasa), kalite kontrol, AR-GE ve ÜR-GE ekiplerimiz her türlü faaliyette birbirleri ile koordineli bir şekilde çalışmakta- dırlar. Örneğin, teknik ekibimiz bir projede kullanılacak malzemelerle ilgili görüş ve önerilerini ihracat ekibimiz vasıtasıyla müşterilerimize iletmektedir. Bunun yanı sıra bir proje hakkında müşterimizi bilgilendirerek numune çalışması yapmakta ve test aşamasına gelen çalışmalarda, maliyet ve kalite açısından oluşan verim- lilikleri görmeleri için müşterilerimizle birlikte hareket etmekteyiz.

Sosyal sorumluluk projeniz var mı?

Meslek lisesi kökenli genç bir işletmeci olarak meslek liseleriyle iletişim halindeyiz. Uzman ekibimizle öğrenci- lerin yetişmesine katkı sağlıyoruz. İleride alt yapımızın daha güçlü bir şekilde oluşması için bu tür çalışmalara önem vermekteyiz. Türkiye’nin nitelikli eleman problemi var. Ülkemizde mühendis unvanına sahip olan insanla- rın çoğunun eline bir tornavida dahi olmadan mezun olmasının sıkıntılarını yaşıyoruz maalesef ki. Türkiye’nin ihracatta ana lokomotifi olan beyaz eşya, otomotiv ve tekstil gibi sektörlerin kendi içlerinde ara eleman yetiştirmeye yönelik lise ve dengi mesleki ve teknik okullarını kurmaları gerektiği görüşünü savunu- yorum. Bu okullarda eli yatkın ve pratik düşünebilen insanları yetiştirerek hazır ve deneyimli bir teknik ekip olarak iyi bir noktadan sektöre kazandırmış oluruz. Alt yapı kavramı bir firma için son derece önemli bir unsur- dur. Şayet bunu başarabilirsek AR-GE ve ÜR-GE için gerekli olan nitelik personel sorununu ciddi anlamda çözmüş oluruz.Her sektörde derin bilgi ve tecrübeye sahip, emekli olmuş duayenler bulunmaktadır. Bu kişilerin teknik ve teorik birer eğitmen olarak söz konusu okullarda görev- lendirilmesi sektörümüz açısından son derece verimli ve faydalı olacaktır. Bütün bunları doğru bir şekilde bir araya getirdiğimizde oluşacak sinerjiyle sektörlerin geli- şimi sağlanır ve ülke ekonomisine büyük markalar kazandırılır. Bunları yapamazsak yani bir çalışma haya- tına katma değer sağlayamazsak biz de gelecekte iş gücü ithal eder durumuna geleceğiz. Hatta gayri ihtiyari tepki de versek de bugün Suriyelilerle bu süreç yaşan- mış durumda ki onlar bile piyasadaki iş gücünü karşıla- maya yeterli değiller. Bu nedenle kendi içimizde bu dinamikleri geliştirmemiz gerekmektedir.

Elcab neden tercih edilmelidir?

Genç ve dinamik yapımızla taleplere hızlı cevap veren, kaliteli üretim yapan bir firmayız. Karlı, kaliteli, güzel ve başarılı işlerin ortaya çıkartılabilmesi için şahsi fikrim sektörün, firma yapısı, background, makine parkuru gibi alanlarda kendini geliştirmiş güçlü firmaların önderliğin- de idame ettirilmesidir. Bunun tekelcilik zihniyetinde bir yaklaşım olmadığının altını çizip sektörün gelişimi ve sağlıklı bir şekilde yönetilmesi için bir gereklilik olduğu- nu özellikle belirtmek isterim. Uzun yıllardır sektörde faaliyet gösteren Elcab Kablo olarak sektörün en hızlı büyüyen firmasıyız. Üretime başladığımız günden bugüne ürettiğimiz tüm ürünlerde müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en üst seviyede karşılayabilmek, tekno- lojik gelişmeleri takip edip uygulamak, çevreye ve toplu- ma duyarlı üretim yapmak ve müşterilerimize en uygun fiyat ile en kaliteli hizmeti sunmak temel politikamız olup kurumsal bir yapı altında oluşturduğumuz müşteri odak- lı bu anlayış bize daha çok tercih edilme ve rakiplerimi- ze karşı bir adım öne geçme avantajı sağlamaktadır.

Elcab’ın hedefi nedir?

Elcab Kablo, sosyal sorumluluk anlayışıyla üretim yapan, bu alanda global bir marka olmayı hedefleyen, insana ve doğaya saygılı bir firma olarak kurulduğu ilk günden beri sahip olduğu kaliteli üretim, zamanında teslim ve satış sonrası üstün hizmet anlayışı ile yoluna devam etmeyi hedeflemektedir.

 

 

Anahtar Kelime:

Bir Yorum Yazın

Yorum onaylama sistemi etkin; yorumunuzun yayınlanması biraz zaman alabilir.